"IT chef"

Jeg kan være din "IT Chef", og tage mig af al IT - naturligvis i tæt dialog med dig. Måske en fast dag om ugen?
Jeg har selv drevet firma i en del år, og er IT chef for mig selv.
Jeg har også været nøgleperson i store firmaer (og team leder), og været en del af de strategiske beslutninger omkring intern IT.
Som projektleder har jeg styret store forretningskritiske infrastrukturprojekter, og det omfatter design, indkøb, installation, test, dokumentation og idriftsættelse.

I et mindre firma er det typisk:
 • Nyanskaffelser, indkøb og installation
 • Overblik over hele IT-delen af firmaet, dokumentation, drift og rådgivning.
 • Vurdering af daglige driftsrutiner, og eventuelt revidering - eller automatisering.
 • Forberedelse på problemer. Har du kontaktnumre ? Passwords? Kundenumre ol. liggende - hvis systemet er nede?
 • Vurdering af IT sikkerheden, og eventuelt forbedring.
 • "Markedsanalyse" (ikke et stort projekt) i forbindelse med anskaffelse af et nyt system.
 • Virker backup? Er backupstrategien god nok?
 • Som en klog chef engang sagde: "Der er aldrig nogen, der har haft brug for en backup - men man kan få brug for en restore".
  Det lyder måske lidt banalt, men det er jo netop rigtigt. Pointen er, at man jo ikke ved om backuppen virker, hvis man ikke er sikker på at kunne restore den dag, det brænder på.
  Jeg har personligt oplevet, at et firma troligt havde skiftet backup-bånd hver dag, men ikke checket loggen. Da det blev nødvendigt med restore, viste det sig, at alle båndene var ubrugelige ...

  Min egen strategi er ret simpel. Jeg har nogle automatiske jobs, der kører hver nat lokalt på externe USB 3.0 diske. De tager næsten alle filer, og også en systembackup (af windows). Det betyder, at ændrede filer bliver overskrevet hver nat, og at restore altså skal ske samme dag som problemet opstår.
  Det har jeg valgt at vurdere er OK til mine behov, en økonomisk beslutning.
  Jeg har også en backup på en anden fysisk adresse. Den kører jeg i hånden, og noget sjældnere.
  Det er for at være dækket hvis huset brænder, eller nogen stjæler det hele. På 1. sal er jeg ikke i risiko for vandskader ;-) Dette er valg, der måske ikke passer dit firma. Det er bare vigtigt at have gjort sig overvejelser, og finde en fornuftig løsning i forhold til økonomi og risiko.

  Som firma er man forpligtet til at kunne fremlægge regnskaber 5 år bagud i tid.